Panorama V

logo 2

Otvorenie kostola v Horných Kočkovciach pre individuálnu pastoráciu počas lockdownu:

Farský kostol Všetkých svätých v Horných Kočkovciach je otvorený pre súkromnú modlitbu a poklonu počas týždňa v týchto dňoch:

Utorok 18.00 – 19.00 h

Streda 17.00 – 18.00 h

Štvrtok 18.00 – 19.00 h

Piatok 17.00 – 18.00 h

Nedeľa 09.00 – 11.00 h 

 

V čase otvorenia kostola sa bude rozdávať sväté prijímanie a okrem utorka a štvrtka sa bude vysluhovať aj sviatosť zmierenia.

Prosíme návštevníkov kostola, aby dbali na všeobecné hygienické odporúčania a dodržiavali tieto obmedzenia a povinnosti :

  • vstup do priestorov kostola je možný len zdravým osobám, ktoré nie sú v karanténe, v režime OP s potvrdením o očkovaní alebo prekonaní covid-19;
  • vstup iba s respirátorom na tvári a použitie dezinfekcie pri vstupe;
  • najviac 6 osôb v interiéri /nezapočítava sa kňaz a diakon/;
  • zapísať pri vstupe meno a priezvisko a telef. kontakt;
  • dodržiavať rozstup medzi návštevníkmi najmenej na dva metre;
  • riadiť sa pokynmi dohliadajúcej služby.

 

Je  zakázané fotografovať, filmovať a natáčať iné osoby do mobilného telefónu pred kostolom a v priestoroch kostola.