Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

13. nedeľa v Cezročnom období 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 01. 07. – 07. 07. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

07. 00

-

-

Utorok

18. 30

kaplnka Magdalénka

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok Sv. Cyrila a sv. Metoda

08. 30

09.45 

Dom smútku

11. 00

Sobota

-

-

-

14. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

09. 45

11.00

 

V pondelok bude svätá omša ráno, nie večer.

V utorok to bude naopak. Nebude ráno svätá omša , ale večer o 18.30 h a bude v kaplnke Magdalénke pri príležitosti sviatku: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie.

Vo štvrtok nebude svätá omša v Horných Kočkovciach.

V piatok je slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda, slovanských vierozvestov. Slávnosť nie je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú pozmenené: Svätá omša o 7.00 h v Horných Kočkovciach nebude a v Dolných Kočkovciach nebude v kostole, ale v Dome smútku a bude spojená s požehnaním novej drevorezby Ježiša Krista.

Na budúcu nedeľu bude po svätej omši farská ofera.  

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 7, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice – sk. č. 1.