Zoznam členov Občianskeho výboru Horné Kočkovce vo volebnom období 2014 - 2018 

 

 

Bc. Cyril Crkoň    / predseda /

Stanislav Crkoň

Elena Gelnarová    / zapisovateľka /

Elena Kobelová

Jozef Luhový

Marián Lutišan

Ing. Ľuboš Novosad    / podpredseda /

Ing. Ján Riško

Pavol Struhár

Martin Šatka

Jana Šimonová