Panorama V

 

IČO: 318 971 193

DIČ: 202 061 1648

 

Nehnuteľný majetok spoločenstva na liste vlastníctva 2853 v katastrálnom území Horné Kočkovce a liste vlastníctva 2933 v katastrálnom území Hloža - Podhorie o rozlohe celkom 1.865.649 m

 

Zoznam neznámych vlastníkov - ak tu nájdete svojich príbuzných a známych urobte prevod u notára.

Zoznam bol aktualizovaný k 31.05.2013. Pre jeho zobrazenie kliknite SEM.

 

 

{module [147|rounded]}