Panorama V

Púť do Fatimy - letecky

Termín:  7.10. - 13.10.2024     Cena: 690,- €

Rámcový program:

7.10:

Stretnutie skupiny o 22.30 hod -  autobusová stanica Žilina / Bratislava /, odchod na letisko do Viedne, nočný let.

8.10:

Prílet do Lisabonu. Prehliadka historického centra mesta, Catedral Se, kostol sv. Antona, ktorý je postavený nad jeho rodným domom, sv. omša. Z centra mesta presun do historickej časti Belem, kde sa nachádza kláštor sv. Hieronyma  s úžasnou architektúrou. Prehliadka Belemu, pamätníka moreplavcov, historickej stavby majáka pri ústi rieky Duero do oceánu. V prípade pekného počasia sa okúpeme v oceáne. Večera a nocľah vo Fatime.

9.10:

Raňajky. Odchod do Batalhy, prehliadka kláštora Panny Márie Víťaznej. Návšteva starobylého pútnického miesto Nazaré. V prípade pekného počasie, kúpanie v Atlantickom oceáne. Návšteva kláštora Alcobaqa - jedného z najväčších kláštorov Portugalska. Popoludní návrat do Fatimy, návšteva bazilík, večerný program pri Kaplnke zjavenia. Večera, nocľah.

10.10:

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, nový kostol Najsvätejšej Trojice, osobné modlitby, individuálny program. Popoludní slovenská krížová cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov v Aljustreli. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, večera, nocľah.

11.10:

Po raňajkách ďalší náboženský program vo Fatime. Svätá omša, osobné modlitby, adorácia. Možnosť návštevy múzea, centra Svetového apoštolátu Fatimy. /WAF - je medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou Stolicou, sa riadi heslom: „Svet zjednotený v modlitbe.“ Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja Fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012./

Večer medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení a sviečková procesia. 12.10: po raňajkách účasť na sv. omši, osobné voľno, popoludní odchod z Fatimy na letisko do Lisabonu.

13.10: V nočných hodinách prílet do Viedne a príchod na Slovensko.

 

V cene púte je: letenka, letiskové taxy, doprava po Portugalsku, parkovné, 4x ubytovanie s polpenziou, DPH, insolventnosť CK, sprievodca, kňaz.

 

V cene púte nie je: poistenie liečebných nákladov, 3,90 € os/deň do 70 rokov, vstupné do objektov, kláštorov, pobytová taxa 12€, doprava do Viedne. /V prípade dohody je možný spoločný odchod zo Žiliny na letisko do Viedne, 50 € za 2 cesty./ 

 

Info: Ck Slavtour, Žilina, 0918495185, 0907839212