Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

9. nedeľa v Cezročnom období 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 03. 06. – 09. 06. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

08. 00 kaplnka Magdalénka

-

17. 00  !

10. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

Ďakujem všetkým, ktorí pripravili oltáriky a pomáhali pri slávnostnej procesii vo štvrtok. 

Vo štvrtok večer o 20.00 h bude v kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Pozývame vás k modlitbe.

V piatok je sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Sviatok nie je prikázaný. Po svätej omši bude odprosujúca pobožnosť.

V sobotu je sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ráno o 8.00 h bude svätá omša v kaplnke Magdalénke.

V sobotu bude svätá omša v Nosiciach už o 17.00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún, budem spovedať v kostoloch takto:

streda                            15.00 – 17.00 Dolné Kočkovce

piatok                            14.00 – 16.00 – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

pondelok        08.00 – penzión Hubertus, 10.00 – penzión na Kolónke

streda              08.00 – Nosice

štvrtok             08.00 – Dolné Kočkovce

piatok              08.00 – Horné Kočkovce.

V čase od 7.-13. októbra 2024 sa uskutoční letecký zájazd do Fatimy v Portugalsku. Cena je 690,-€. Viac informácií je na plagáte na nástenke kostolov.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 2, Nosice – sk. č. 5.