Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 27. 05. – 02. 06. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

-

17. 00

Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

07. 00

18. 30

17. 00

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00 

9. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

Zbierka pre katolícke masmédiá bola vo výške 837,-€.

OZ S láskou k človeku vás pozýva na tradičný „Deň rodiny“, ktorý sa uskutoční dnes od 13.30. hod. na pešej zóne v Púchove. Ste srdečne pozvaní.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Máme povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Procesia zo sviatku Kristovho tela a krvi sa uskutoční pri svätej omši v Horných Kočkovciach o 18.30 h. Sväté omše sú pozmenené (viz. rozpis).

V čase od 7.-13. októbra 2024 sa uskutoční letecký zájazd do Fatimy v Portugalsku. Cena je 690,-€. Viac informácií je na plagáte na nástenke.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 2, Dolné Kočkovce - sk. č. 1, Nosice – sk. č. 4.