Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 20. 05. – 26. 05. 2024

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

Kaplnka Magdalénka

-

09. 30

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

Dnes po svätých omšiach bude zbierka pre katolícke masmédiá.

Posledná farská zbierka venovaná na nové zvony pre kaplnku Magdalénku bola vo výške 2555,- €. Ďakujeme za Vašu podporu.

V pondelok bude svätá omša o 18.30 hod. v Kaplnke Magdalénke pri príležitosti Panny Márie, Matky Cirkvi.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti 1. sv. prijímanie. V sobotu bude spoveď pre deti a príbuzných o 9.00 h v Horných Kočkovciach a následne od 10.00 h v Dolných Kočkovciach. Po skončení bude povinná brigáda pre rodičov na upratovaní kostola a okolia.

Začiatok 1. sv. prijímania je v nedeľu v Dolných Kočkovciach o 9.30 h a v Horných Kočkovciach o 11.00 h. Prosíme vás, aby ste lavice nechali voľné pre rodičov a uprednostnili príbuzných detí pri vstupe do kostola.

Nácvik detí k 1. sv. prijímaniu bude vo štvrtok o 16.00 h v Dolných Kočkovciach a v piatok o 15.00 h v kostole v Horných Kočkovciach. Prosím o účasť všetky deti.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - rodičia, Dolné Kočkovce – rodičia, Nosice – sk. č. 3.