Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 2/2022 zo zasadania občianskeho výboru.