Bola zverejnená zápisnica č. 1/2022 zo zasadania občianskeho výboru.