Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 7/2021 zo zasadania občianskeho výboru.