Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

18. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok  

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

-

19. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

09. 45 

11. 00

 

Dnešná pravidelná mesačná farská zbierka bude určená na opravu hromozvodu na farskom kostole, ktorý podľa poslednej revízie nevyhovuje platným normám. Predpokladané náklady na opravu sú 2 300,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

Vyhlasujeme brigádu na upratovanie veže a okolia farského kostola. Prosíme vás o účasť vo štvrtok o 16.30 h.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 12, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice - sk. č. 6.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť