Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

  1. nedeľa v cezročnom období 2023

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 30. 10. – 05. 11. 2023:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18.30

-

-

Utorok

07. 00

-

17. 00 vigília

Streda Všetkých svätých

08. 00

11. 00

09. 30

-

Štvrtok Spomienka na zosnulých

18. 30

Kaplnka Magdalénka

17.00

Dom smútku

16. 00

Piatok

18. 30

17.00

-

Sobota

-

-

17. 00

31. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00 hodová

09. 30

-

 

Zbierka na misie, ktorá bude venovaná ľuďom v africkom Benine bola vo výške 1166,-€. Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka pre potreby farnosti.

Začína kampaň: „Sviečka za nenarodené deti.“ Dobrovoľným príspevkom za sviečky, ktoré sú umiestnené vzadu v kostole, podporíte aktivity a projekty OZ Fórum života, ktoré sú zamerané na konkrétnu pomoc ženám v núdzi a za nenarodené deti. Ďakujeme.

V stredu 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, a v Nosiciach bude už v utorok podvečer o 17.00 h vigília slávnosti.

Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bude v Nosiciach na cintoríne, v Dolných Kočkovciach bude svätá omša v Dome smútku a v Horných Kočkovciach bude svätá omša v kaplnke Magdalénke. Omše budú v tento deň spojené s pobožnosťou za zosnulých.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky možno získavať od 1.-8. novembra.

Slávnosť Všetkých svätých je sviatok patrónov farnosti, vo farnosti máme hody. Hodová svätá omša bude slávená spolu s 16. výročím posvätenia chrámu v budúcu nedeľu 5. novembra o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude vdp. Ivan Šulík, riaditeľ SSV. Srdečne vás pozývame.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 1, Dolné Kočkovce - sk. č. 5, Nosice – sk. č. 8.