Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

23. nedeľa v cezročnom období 2023

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 11. 09. – 17. 09. 2023:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18.30

-

-

Utorok

18.30 - kaplnka Magdalénka

-

-

Streda

18.30

17.00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

07. 00

11.00 - kaplnka Magdalénka

09.45

08. 30

Sobota

-

-

-

24. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

09. 45

11. 00 hodová

 

Zbierka pre potreby farnosti bola vo výške 1014,- EUR.

V utorok bude svätá omša v kaplnke Magdalénke večer o 18.30 hod, pretože je sviatok Mena Panny Márie.

 

V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť nie je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu, v trochu pozmenenom čase! V kaplnke Magdalénke bude svätá omša o 11.00 h. (viz rozpis).

Dňa 16. septembra - tj. na budúcu sobotu - sa uskutoční „Púť ku cti svätého kríža“ v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov. Svätú omšu o 16.00 h bude celebrovať páter Vojtech Kodet, O.Carm, ktorý bude mať aj duchovný príhovor o 14.00 h. Sme srdečne pozvaní. Bližšie informácie o programe púte nájdete na nástenke a na webe.

Dňa 17. septembra - tj. na budúcu nedeľu - sa uskutoční hodová svätá omša k sviatku Povýšenia svätého kríža v Nosiciach. Slávnostná svätá omša bude o 11.00 h a po svätej omši bude občerstvenie. Sme srdečne pozvaní.

 

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 9, Nosice – sk. č. 2.