Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

26. nedeľa v cezročnom období 2021

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

18. 00

27. nedeľa v Cezročnom období

08. 30 

11. 00 

09. 45

-

 

Zbierka pre kňazský seminár v minulom týždni bola 778,-EUR. Kto by chcel niečo z úrody poslať do Kňazského seminára v NR, môže to priniesť na farský úrad ešte do štvrtka, kedy si milodary bohoslovci prídu prevziať. Ďakujeme.

Po svätej omši v stredu večer bude stretnutie Farskej pastoračnej rady. Prosím členov o účasť na fare o 19.30 h. 

Prihlášky na birmovku treba priniesť vyplnené a podpísané do konca týždňa do kostolov. Zároveň hľadáme animátorov pre prípravu birmovancov.

Prvý piatok v mesiaci september: 

Spoveď v kostoloch: 

streda 16.00 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

pondelok 08.00 – penzión Hubertus, 11.00 – penzión na Kolónke

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – Dolné Kočkovce

piatok 08.00 – Horné Kočkovce.

Pozývame manželov na Program Amoris – cyklus troch prednášok zameraných na lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. októbra o 16.00 h v cirkevnej ZŠ sv. Margity v Púchove. O deti sa postarajú animátori. Viac informácií je na plagáte a stránke www.amoris.sk.

Púchovský okres sa z  epidemiologického hľadiska nachádza v oranžovej zóne. To znamená, že v kostole je povinné nosenie rúšok a dezinfekcia rúk, ľudia v povinnej karanténe, či s príznakmi ochorenia Covid-19 sa nemôžu zúčastniť bohoslužieb, odporúča sa dodržiavať šachovnicové sedenie a odstupy medzi stojacimi, sväté prijímanie sa podáva na ruku. 

Ak sa svätej omše zúčastňujú nezaočkovaní, dovolená je maximálna kapacita 25% v interiéri, čo je v Horných Kočkovciach maximálne 50 osôb a v Dolných Kočkovciach maximálne 75 osôb. Povinný je tiež zoznam účastníkov a telefonický kontakt.

Od budúcej nedele bude svätá omša v Horných Kočkovciach o 8.30 pre očkovaných, pre ktorých je kapacita kostola bez obmedzenia. Svätá omša o 11.00 bude pre všetkých, ale môže byť maximálne 50 osôb v interiéri, ostatných prosím, aby ostali vonku. V Dolných Kočkovciach bude svätá omša pre 75 osôb, ostatných prosím, aby ostali vonku. 

Správajme sa zodpovedne a nepodceňujme vážnosť situácie.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 9; Dolné Kočkovce - sk. č. 9; Nosice - sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť