Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

3. adventná nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota 

-

16. 30

-

4. adventná nedeľa

07.00

08. 30

11. 00 

09. 45 

 

 

Z nariadenia RÚVZ v PB zo dňa 12. 12. 2020 sa smie bohoslužieb v kostoloch zúčastniť iba obmedzený počet veriacich, tj. max. 25 a 30 veriacich v kostole. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali. Svätých omší sa zúčastňujte cez TV a on-line prenosy. Na viac bude svätá omša v sobotu v Dolných Kočkovciach a v nedeľu v Horných Kočkovciach.

Spoločné spovede sa neuskutočnia, spovedať budem pred svätými omšami okrem nedele.

Charitatívna zbierka pre rodinu Daniškovú bola vo výške 7474,- €. Rodina Danišková vyjadruje veľkú vďaku všetkým dobrodincom.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 11, Dolné Kočkovce - sk. č. 9.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť