Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. veľkonočná nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 30

17. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok 

18. 30

17. 30

-

Sobota 

-

-

17.00

Nedeľa zoslania Ducha Svätého – Turíce

08. 30 

pre seniorov


11. 00

09. 45

-

Zbierka pre potreby farnosti, určená na energie, bola 623,- EUR. Úprimné „Pán Boh zaplať.“

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach Mariánske večeradlo. Začiatok je o 18.00 h.

Na budúcu nedeľu bude v kaplnke Magdalénke v Horných Kočkovciach Májová pobožnosť. Začiatok je o 15.00 h. Srdečne pozývame.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 7, Nosice – sk. č. 5.

Zmeny v plánovanej obnove kaplnky Magdalénky:

Výstavba oporného múru za kaplnkou sa odkladá na neskôr, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie pre koronavírus. Sľúbené sponzorské dotácie na výstavbu múru by teraz nebolo vhodné žiadať od firiem, ktoré samé tiež prežívajú ťažké obdobie. Boli zrušené dotácie, ktoré sme podali na TSK a mesto PU zrušilo Jarný jarmok i Participatívny rozpočet. Milodary na kaplnku sa tiež znížili pre zákaz slávenia svätých omší. Preto sme sa rozhodli pre zmenu: Zamerať sa v tomto roku na dokončenie interiéru kaplnky. 

Konečne sme sa dočkali elektriny. Prvý krát v histórii sa zasvietilo v kaplnke Magdalénke v stredu. Na sv. Jozefa sa vykopala jama a osadil stĺp pre el. vedenie a na sviatok Fatimskej Panny Márie sa v kaplnke rozsvietilo. Prvú žiadosť sme s p. Pavlom Crkoňom podali ešte dňa 4.10.2017 a po 2 ½ roka – po 31 mesiacoch – vybavovania sme sa elektriny konečne dočkali. Ďakujem p. M. Rosinovi za zemné práce a výkopy; p. Ľ. Medňanskému za elektrikárske práce; firme Mikona a p. M. Crkoňovi a p. J. Riškovi za podporné práce a za sponzorské príspevky a p. P. Baránkovi za projekty. Na konci mája by mali prísť objednané svietidlá a spolu s ozvučením a alarmom bude po stavebnej obnove, ktorú realizoval p. Pecko, aj elektrikárska časť obnovy kaplnky uzavretá. 

Vyrába sa mobiliár: lavice s čalúnením, stoličky a sedes, kazateľnica. Ďakujem členom urbáru v HK a v DK za bezplatné poskytnutie dubového dreva na mobiliár kaplnky. Pracuje sa na vitrážach s večným svetlom, krížom a Víťazným Baránkom na bohostánok. Bohostánok, oltárny obraz a obraz svadby v Káne Galilejskej sa začínajú vytvárať. Všetko by malo byť hotové do konca augusta. Dúfame, že by sme mohli kaplnku začať používať v obmedzenom režime od septembra. V nedeľu Ducha Svätého- Turíce chceme začať konať prvú pobožnosť. Slávnostné otvorenie kaplnky to ešte nebude, pretože nám ostáva dokončiť okolie: oporný múr, prístupové cesty, odvod dažďovej vody, hromozvod, vonkajší náter kaplnky, dlažba pred kaplnkou a lavičky. Všetky ďalšie práce budú závisieť od finančného krytia výdavkov a preto naďalej ponúkame tričká a magnetky pre sponzorov obnovy kaplnky Magdalénky a prosíme vás o ďalšiu podporu. Počujete, že za všetkým dokončeným stoja konkrétni ľudia a ja im zo srdca hovorím v mene každého z vás: ĎAKUJEME!

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť