Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

6. veľkonočná nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 30

-

17.00

Štvrtok 

Nanebovstúpenie Pána

07. 00

18. 30

17. 30

-

Piatok 

18. 30

17. 30

-

Sobota 

-

-

17.00

7. veľkonočná nedeľa

08. 30 

pre seniorov

11. 00

09. 45

-

Nasledujúce tri dni: po – ut – str; sú prosebnými dňami v celej Cirkvi za úrodu. Modlime sa tieto dni v za dobrú úrodu. V kostole sa budeme modliť za úrodu v pondelok. 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. Mení sa čas svätých omší! (viz. rozpis)

Svätá omša v Nosiciach bude tento týždeň v stredu a v sobotu o 17.00 h na cintoríne.

Ďakujem všetkým, ktorý sa podieľali na obnove náteru lavíc vo farskom kostole a následnom upratovaní dňa 1.-2. mája. Úprimné „Pán Boh zaplať.“

Ďakujeme tým, ktorí venovali 2% z dane cez OZ S láskou k človeku pre obnovu kaplnky Magdalénky a osobitne tým, ktorí venovali zo svojich skromných prímov milodary na kaplnku Magdalénku alebo na prevádzku kostola. 

V túto nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Určená bude prioritne na energie, ktoré platíme bez zmeny v rovnakej výške. Úprimné „Pán Boh zaplať.“

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 2, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice – sk. č. 4.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť