Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. nedeľa v Cezročnom období 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok 

18. 00

16. 30

-

Sobota 

-

-

-

1.pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

V stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Pri svätých omšiach budeme značiť veriacich popolom. Sme povinní v tento deň zachovať pôst od mäsa a iba jeden krát cez deň sa dosýta najesť. V pôstnom období sme pozvaní častejšie počúvať Božie slovo a zúčastňovať sa svätých omší, Krížovej cesty, venovať sa modlitbe, dobrým skutkom a robiť pokánie. 

V pôstnom období bude krížová cesta každý piatok a každú nedeľu v obvyklom čase. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Zbierka pre kaplnku Magdalénku je spojená s novými upomienkovými predmetmi pre všetkých, ktorí prispejú k záchrane kaplnky. Na stolíku pri východe z kostola sú vám k dispozícii nové magnetky, tričká a tlačivá na 2% daní. Prosíme vás, aby ste nám vyplnené tlačivá spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa priniesli, aby sme vedeli aká bude výsledná suma z 2%. Získané peniaze chceme použiť na záchranu kaplnky Magdalénky. Ďakujeme za vašu podporu.

V piatok bude po večernej svätej omši v Horných Kočkovciach stretnutie rodičov prvoprímajúcich detí.

V sobotu nebude svätá omša v Nosiciach z dôvodu konania volieb.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. Uskutoční sa zbierka pre charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 12, Dolné Kočkovce - sk. č. 2, Nosice - sk. č. 3.

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť