Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

30. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

17. 00

Piatok  

Všetkých svätých

08. 30

11. 00 

09. 45 

-

Sobota Spomienka na zosnulých

08. 00

16. 00

(V Dome smútku)

17. 00

31. nedeľa v Cezročnom období 

08. 30

11. 00 hodová omša

09. 45 

 

 

Zbierka pre misie a misionárov bola vo výške 960,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka pre potreby farnosti.

V štvrtok večer o 18.00 h bude vo farskom kostole „Večeradlo s Pannou Máriou“ a po skončení o 18.40 h bude modlitba „Hodina s trpiacim Kristom.“

V piatok 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých, čo je zároveň prikázaný sviatok. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši. Sväté omše budú ako v nedeľu, a v Nosiciach bude vo štvrtok o 17.00 h vigília slávnosti. 

V piatok popoludní sa uskutoční pobožnosť za zosnulých v kaplnke Magdalénke o 14.00 h.

V sobotu je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bude ráno, v Dolných Kočkovciach bude svätá omša popoludní v Dome smútku, v Nosiciach večerná, s platnosťou na nedeľu. (viz. rozpis)

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol, pôjde na sväté prijímanie a pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky je možné získavať denne od 2. do 8. novembra pri nábožnej návšteve cintorína a zachovaní spomenutých podmienok. 

Slávnosť Všetkých svätých je sviatok patrónov farnosti, vo farnosti máme hody. Hodová svätá omša bude slávená spolu s 12. výročím posvätenia chrámu v nedeľu 3. novembra 2019 o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude vdp. Daniel Dian. Počas svätej omše bude požehnaný nový obraz bl.  Zdenky Schelingovej, ktorý pre farský kostol namaľovala akad. maliarka Zuzana Vaverčáková. Po skončení hodovej omše vás pozývame na malé pohostenie v parku pred kostolom pri melódiách dychovej hudby Medňanky.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 9, Dolné Kočkovce - sk. č. 7, Nosice - sk. č. 2.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť