Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

29. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

14. 30 sobáš

17. 00

30. nedeľa v Cezročnom období 

08. 30

11. 00 

09. 45 

 

 

Túto nedeľu sa koná zbierka pre misie a misionárov. Ďakujeme za vašu podporu.

V utorok bude vo farskom kostole tichá adorácia večer od 18.30 h do 19.30 h.

Občianske združenie „Fórum života“ každoročným projektom "Sviečka za nenarodené deti" prosí, aby ste si v období Pamiatky zosnulých spomenuli zapálením sviečky i na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečky sú na stolíku pri východe z kostola, môžete si ich vziať za symbolický príspevok. Príspevky z predaja sviečok budú použité na podporu projektov pomoci matkám na Slovensku.

Tento týždeň ešte nie je ešte prvý piatok, ale kvôli slávnosti Všetkých svätých a Spomienke na zosnulých budem spovedať už teraz, ako v prvopiatkovom týždni:

streda 15.00 – 16.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.00 – 16.30 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke 

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 12.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach. 

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice - sk. č. 1.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť