Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

11. nedeľa v Cezročnom období 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 17. 06. – 23. 06. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00

12. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

V tomto týždni sa budú rozdávať prihlášky k birmovke. Prihlášky budem rozdávať v škole ZŠaMŠ Slovanská, ostatní záujemci si prihlášky môžu vyzdvihnúť v sakristii kostolov alebo na fare. Príprava bude pre žiakov 6. ročníka a starších. Príprava bude prebiehať od septembra do mája 2025, kedy budeme žiadať termín udeľovania sviatosti birmovania. Termín sa dozvieme až vo februári, nie skôr.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 5, Dolné Kočkovce - sk. č. 4, Nosice – sk. č. 7.