Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

5. veľkonočná nedeľa 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

-

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00  

6. Veľkonočná nedeľa

08. 00

11. 00 – birmovka

09. 30

-

 

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s natieraním plota a úpravou areálu kostola.

Posledná zbierka na seminár bola vo výške 636,-€. Ďakujeme za vašu podporu.

V utorok ráno nebude svätá omša o 7.00 hod v Horných Kočkovciach.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční birmovka. Sviatosť birmovania udelí 65 birmovancom žilinský biskup Mons. Tomáš Galis počas omše o 11.00 hod. Prosíme vás, aby ste nechali kostol voľný pre birmovancov a rodinných príslušníkov. Birmovancov prosím, aby spolu s birmovnými rodičmi prišli už 10.40 hod. do kostola, bude krátky nácvik obradov. Sviatosť birmovania si vyžaduje vhodné oblečenie a správanie, prosím všetkých, aby na to pamätali.

V sobotu bude od 9.00 – 10.00 hod spoveď pre birmovancov a prvoprijímajúce deti a samozrejme aj pre ostatných veriacich. Spoveď bude v oboch kostoloch súčasne. Po skončení spovede bude upratovanie kostola k birmovke. Prosím birmovancov a rodičov, aby sa zapojili do čistenia kostola a okolia a nezabudli ani po birmovke prísť poupratovať.

Pozvánka:

Na budúcu sobotu 21. mája 2022, sa uskutoční v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov „Jarná púť ku cti sv. Jána Pavla II“. Popoludní o 13.00 hod. bude Krížová cesta milosrdenstva a svätú omšu o 15.30 hod. bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Bližší program je na plagátoch. Sme srdečne pozvaní.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - rodičia, Dolné Kočkovce - sk. č. 9, Nosice – sk. č. 7.

Pridať komentár