Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

4. veľkonočná nedeľa 2022

Nedeľa Dobrého pastiera

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30 – v kaplnke Magdalénke

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00  

5. Veľkonočná nedeľa

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera, uskutoční sa zbierka na seminár.

V pondelok sa uskutoční preskúšanie birmovancov v čase od 14.00-17.00 h na fare. Účasť birmovancov je povinná.

Vo štvrtok ráno svätá omša vo farskom kostole o 7.00 h nebude!

V piatok bude svätá omša nie vo farskom kostole, ale v kaplnke Magdalénke, v rovnakom čase, pri príležitosti sviatku Panny Márie Fatimskej.

Aktivisti z Nosíc nás požiadali o podporu hlasovania projektov z PKR: Renovácia kaplnky sv. Jána Nepomuckého a Zastrešenie a obnova pódia v Nosiciach. Hlasovať možno elektronicky na stránke mesta PU alebo hlasovacím lístkom z Púchovských novín. Prosíme vás o podporu ich projektov. Ďakujeme.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 11, Dolné Kočkovce - sk. č. 8, Nosice – sk. č. 6.

Pridať komentár