Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

33. Nedeľa v Cezročnom období 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota 

-

-

17. 00

34. nedeľa v Cezročnom období - Krista Kráľa

08. 30

11. 00 

09. 45 

 

Od pondelka 16. 11. 2020 začínajú platiť nové pravidlá pre návštevu kostolov. To znamená, že v danej situácii až do odvolania platia tieto opatrenia:

  • musíme dodržiavať šachovnicové sedenie a odstupy v kostoloch;
  • nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili miesta na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom;
  • v kostole pri bohoslužbách je nosenie rúšok povinné pre všetkých; 
  • dezinfekcia rúk je aplikovaná inou osobou; 
  • sväté prijímanie sa podáva na ruku;
  • sväté omše ostávajú recitované.

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti, pretože nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v našich chrámoch. Správajme sa zodpovedne a nepodceňujme vážnosť situácie, aby sme mohli navštevovať sväté omše.

Pozývame vás zapojiť sa do charitatívnej potravinovej TESCO zbierky, ktorá sa uskutoční v predajniach TESCO už v tomto týždni pre Slovenskú katolícku charitu. V dňoch od 19. novembra – 3. decembra 2020, v čase od 11.00 – 20.00 h môžete pomôcť kúpou trvanlivých potravín a drogérie, ktoré necháte dobrovoľníkom SKCH v TESCU na pripravených miestach. Prejavíte tak konkrétne solidaritu s druhými.

Ešte stále môžete finančne podporiť 2 % z daní obnovu kaplnky Magdalénky. Urobiť tak môžu zamestnanci - FO. Zamestnávateľ vám  musí  na požiadanie vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. novembra 2020. Zamestnanec tak môže darovať 2%, resp. 3%, podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra 2020. Tlačivo môžete vyplniť  na stránke www.slaskoukcloveku.sk alebo doniesť na faru, prípadne na daňový úrad v Púchove (aj poštou na DÚ). Ďakujeme.

JUDr. Mgr. Miloš Ágh, manžel Mgr. Kataríny r. Dvorskej, bývajúci v Horných Kočkovciach, má prijať trvalý diakonát dňa 13. decembra 2020 v Bratislave pre službu v Ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Ak by niekto vedel o prekážke, pre ktorú by menovaný nebol súci na prijatie diakonátu, nech to oznámi na Farskom úrade v Horných Kočkovciach.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 7, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice – sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť