Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

5. veľkonočná nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 30

17. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok 

18. 30

17. 30

-

Sobota 

-

-

-

6. veľkonočná nedeľa

08. 30 

pre seniorov


11. 00

09. 45

-

Niekoľko usmernení k sláveniu bohoslužieb:

  • Prosíme vás, aby ste svätú omšu v nedeľu o 8.30 h nechali pre seniorov a ich rodinných príslušníkov;
  • aby ste zatiaľ nekonali žiadne verejné pobožnosti;
  • pri vstupe do kostola si vždy dezinfikovali ruky a obsadzovali iba vyznačené miesta;
  • nenechávali si žiadne predmety na laviciach a JKS si nosili so sebou;
  • príslušníci jednej rodiny stáli alebo sedeli vedľa seba a nezaberali viac miest;
  • sväté prijímanie prijali ihneď, nenosili Eucharistiu cez kostol do lavice;
  • na spoveď čakali pri zakristii, nie pri spovednici;
  • členovia upratovacej skupiny, ktorá má v tom týždni službu, dezinfikovali lavice po každej svätej omši a používali na podlahy SAVO.

Spoveď bude v Horných Kočkovciach v pondelok od 17.00 h do večernej svätej omše a v stredu od 16.00 h do svätej omše v Dolných Kočkovciach.

Svätá omša v Nosiciach tento týždeň ešte nebude.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Určená bude prioritne na energie, ktoré platíme bez zmeny v rovnakej výške.

Do konca mesiaca je možné uplatniť si 2% z daní za rok 2019. Naďalej sa uchádzame o 2% cez OZ S láskou k človeku pre obnovu kaplnky Magdalénky. Ďakujeme.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 1, Dolné Kočkovce - sk. č. 5.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť