Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

4. veľkonočná nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

-

-

-

Utorok 

-

-

-

Streda 

18. 30

17. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok 

18. 30

17. 30

-

Sobota 

-

-

-

5. veľkonočná nedeľa

08. 30 

pre seniorov


11. 00

09. 45

-

 

Niekoľko usmernení k sláveniu bohoslužieb:

  • Prosíme vás, aby ste svätú omšu v nedeľu o 8.30 h nechali pre seniorov a ich rodinných príslušníkov;
  • aby ste zatiaľ nekonali žiadne verejné pobožnosti;
  • pri vstupe do kostola si vždy dezinfikovali ruky a obsadzovali iba vyznačené miesta;
  • nenechávali si žiadne predmety na laviciach a JKS si nosili so sebou;
  • príslušníci jednej rodiny stáli alebo sedeli vedľa seba a nezaberali viac miest;
  • sväté prijímanie prijali ihneď, nenosili Eucharistiu cez kostol do lavice;
  • na spoveď čakali pri zakristii, nie pri spovednici.

Svätá omša v Nosiciach ešte tento týždeň nebude.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 14, Dolné Kočkovce - sk. č. 4, Nosice - sk. č. 4.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť