Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

1. pôstna nedeľa 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda 

18. 30

17. 30

-

Štvrtok 

-

-

-

Piatok 

18. 30

17. 30

-

Sobota 

-

-

17. 00

2. pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

Dnes sa po svätých omšiach uskutoční finančná zbierka pre Slovenskú katolícku charitu. 

Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 14.00 h v oboch kostoloch.

Od nasledujúceho týždňa bude na váš podnet posun slávenia času večerných svätých omší.

V tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na sviatosť zmierenia a láska k blížnym.  Na tento úmysel budeme pamätať pri svätej omši v stredu. 

Spoveď k prvému piatku v mesiaci marec: 

streda 16.00 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.00 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 11.00 – penzión na Kolónke 

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 12.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach. 

Vo štvrtok večer, pred prvým piatkom, bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach o 18.00 h „Večeradlo s Pannou Máriou“ a po ňom „Modlitby matiek“.  Modlitby matiek sa budú konať počas tohto pôstneho obdobia a sú určené všetkým matkám, ktoré sa chcú modliť za svoje deti spoločne.

V ten istý deň bude „Hodina s trpiacim Kristom.“ Je to eucharistická adorácia s modlitbami. Začiatok je o 20.00 h. 

V novom čísle časopisu Naša diecéza nájdete informáciu o diecéznej súťaži pre cukrárov a pekárov, a to i neprofesionálnych. Kto by sa chcel zúčasniť, može si vziať časopis. Viac infomácií o súťaži nájdete na www stránke Žilinskej diecézy, v časti katedrála.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 13, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice - sk. č. 4.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť