Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

13. Nedeľa v Cezročnom období 2020

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok - Sv. Petra a sv. Pavla

07. 00

18. 30


17. 30

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

 

14. nedeľa v Cezročnom období - Sv. Cyrila a sv. Metoda

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00 

 

Od dnes sa mení čas slávenia svätých omší vo farskom kostole v nedeľu na prázdninový režim. Svätá omša o 11.00 h bude o 7.00 h počas celých letných prázdnin. V Nosiciach sa presúva zo soboty na nedeľu o 11.00 h.

Dnes po svätých omšiach bude mesačná farská zbierka, ktorá bude darovaná na obnovu kríža pri zvonici v Dolných Kočkovciach. Náklady na obnovu kríza sú 1180,- EUR. 

V pondelok je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Slávnosť je prikázaným sviatkom. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Sväté omše sú zmenené. (viz. rozpis

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach. 

Prvý piatok v mesiaci júl: 

Spoveď v kostoloch: 

streda 16.00 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke 

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 11.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok večer bude eucharistická adorácia s modlitbami vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Začiatok je o 20.00 h. 

Ďakujem všetkým, ktorí pripravili slávnosť 1. sv. prijímania a dnešné hody v Dolných Kočkovciach.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 1, Nosice – sk. č. 2.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť